KLATKA PIERSIOWA KURZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KLATKA PIERSIOWA KURZA

zniekształcenie przedniej ściany klatki piersiowej, występujące kilkakrotnie rzadziej niż klatka lejkowata, polegające na uwypukleniu się trzony mostka ku przodowi na całej długości lub tylko w dolnej jego części. Etiopatogeneza nie jest wyjaśniona, wada ma podłoże dziedziczne. Leczenie polega na chirurgicznej korekcji zniekształcenia - wycina się zbyt długie chrząstki żeber i odpowiednio ustawia mostek. Najkorzystniejszym wiekiem do operacji jest wiek 5-6 lat, powyżej 14r.ż. wyniki są zdecydowanie gorsze.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.