KIFOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KIFOZA

krzywizna kręgosłupa wypukłością skierowana do tyłu. W odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa jest zjawiskiem fizjologicznym. W chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa u ludzi w podeszłym wieku występuje tzw. kifoza starcza. Jałową martwicę trzonów kręgosłupa - tzw. choroba Scheuermanna, określa się jako kifozę młodzieńczą ( postawa).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.