KETOGENEZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KETOGENEZA

utlenianie kwasów tłuszczowych, proces zachodzący w mitochondriach. W każdym etapie reakcji uczestniczą pochodne acetyio-CoA i każdy etap jest katalizowany przez osobny enzym. W przebiegu tych reakcji powstaje ATR Utlenianie kw. tłuszczowych przebiega w atmosferze tlenowej. Proces ich utleniania jest charakteystyczny dla stanu głodzenia i cukrzycy. W wyniku tych przemian powstają w wątrobie ciała ketonowe. Następstwem niekorzystnego, długotrwałego procesu jest rozwinięcie się kwasicy ketonowej. K. ulega przyśpieszeniu przy zwiększonym natężeniu utleniania kw. tłuszczowych w wątrobie. Wynikiem tego jest wzmożone wydzielanie ciał ketonowych do krwi. K. jest regulowana przez: 1) zwiększone stężenie wolnych kw. tłuszczowych pochodzących z li polizy tkanki tłuszczowej; 2) aktywność palmitoilot ransferazy karnitynowej I w wątrobie; 3) rozdział acetylo-CoA między szlak ketozy i cykl kwasu cytynowego (cykl Krebsa)
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.