KCIUK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KCIUK

uważany jest za najważniejszy palec z pięciu palców ręki. Może on zajmować w stosunku do pozostałych palców pozycję przeciwstawną, stanowiąc jakby jedno z ramion chwytnych kleszcz)', gdzie drugim ramieniem są pozostałe palce. Brak kciuka powoduje bardzo duże upośledzenie czynności chwytnej ręki. Pierwsza kość śródręcza połączona jest z kośćmi nadgarstka za pomocą stawu o bardzo dużej ruchomości tzw. stawu siodełkowego. Dzięki temu ruchy kciuka mają bardzo szeroki zakres.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.