KATATYMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KATATYMIA

nieprawidłowe postrzeganie przeżytych faktów, ich zniekształcanie, zmiana w myśleniu pod wpływem silnych bodźców emocjonalnych. Brak możliwości krytycznej oceny tych odczuć typowa dla zaburzeń psychicznych, psychogennych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.