KATALAZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KATALAZA

enzym peroksydazy, jest hemoproteiną zawierającą cztery grupy hemowe. Aktywność katalazy stwierdzono we krwi, szpiku, nerkach i wątrobie. Rozkłada ona nadtlenek wodoru tworzony w reakcjach z udziałem oksydaz. Katalaza jest enzymem zawierającym żelazo, rozkłada 5 min. cząsteczek nadtlenku wodoru w ciągu 1 minuty, dzięki czemu chroni komórki przed jego niszczącym działaniem.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.