KARDIOCHIRURGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KARDIOCHIRURGIA

dział chirurgii zajmujący się leczeniem operacyjnym wrodzonych i nabytych wad serca, wszczepianiem rozruszników serca, operacjami na tętnicach wieńcowych (by-passy). K. wykonuje przeszczepy serca, usuwa tętniaki m. sercowego i nowotwory. K. dziecięca część wad serca i dużych naczyń koryguje już w czasie życia płodowego. Operacje K. wykonywane są w typowym znieczuleniu ogólnym, ale również bardzo często w krążeniu pozaustrojowym w hipotermii z podłączeniem aparatu płuco-serce.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.