KARCYNOGEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KARCYNOGEN

czynnik rakotwórczy, chemiczny lub fizyczny związek wpływający na rozwój procesu nowotworowego. Do czynników karcynogennych zaliczamy czynniki środowiskowe, pokarmowe, palenie papierosów, chemikalia, napromieniowanie, infekcje wirusowe, czynniki genetyczne. W indukcji nowotworów bierze udział wiele mechanizmów i jest to proces wieloetapowy. Karcynogeny można podzielić na: genotoksyczne - uszkadzające geny, są to związki działające bezpośrednio - pierwotne karcynogeny, prokarcynogeny; epigenetyczne do tej grupy zalicza się związki, dla których nie ma dowodu ich działania karcynogennego, np. niektóre hormony, związki immunosupresyjne, promienie X, niektóre leki (leki alkilujące). Do głównych zagrożeń karcynogennych zaliczamy: procesy produkcyjne (produkcję koksu, huty miedzi, kopalnie uranu, przetwórstwo berylu, chromu, niklu, węgla), narażenie chemiczne (azbest, smoła pogazowa, sadze, gaz musztardowy, węglowodory aromatyczne), czynniki środowiskowe (radon i jego produkty rozpadu), nawyki kulturowe (palenie tytoniu). Wykazano wyraźny wpływ niektórych zakładów przemysłowych na środowisko zewnętrzne. W przypadku koncentracji przemysłu chemicznego dochodzi do wzrostu zachorowania na nowotwory. Wrażliwość ludzi na czynniki karcynogenne jest różna i uwarunkowana genetycznie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.