KAMICA MOCZOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KAMICA MOCZOWA

jedna z najczęstszych chorób nie tylko dróg moczowych, lecz również jedna z najczęściej występujących chorób u człowieka, dorównująca prawie częstości występowania cukrzycy. Poznanie etiopatogenezy K.M., która nie jest dotychczas całkowicie wyjaśniona, pozwoliłoby znaleźć sposoby zapobiegania tej chorobie a zwłaszcza uniknąć nawrotów, które występują u ponad 50% chorych (tzw. metafilaktyka). Ważny wpływ na występowanie K.M., ma sposób odżywiania się i ilość napojów, rodzaj pracy (wypacanie, pozycja siedząca), klimat gorący. Większa jest częstość K.M. u otyłych, w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, a także w rodzinach osób chorych na kamicę. Kamienie moczowe powstają w przebiegu złożonych procesów fizykochemicznych, przebiegających najpierw w nefronach, a potem w drogach moczowych. Są one różnorodnej wielkości, od złogów widocznych jedynie pod mikroskopem, tzw. mikrolitów, aż do kilkuset gramowych odlewowych kamieni, nerkowych lub pęcherzowych. Twardość i gęstość kamieni jest różna. Najtwardsze są kamienie ze szczawianu wapnia i z kwasu moczowego, fosforanowe są kruche, najbardziej miękkie są kamienie cystynowe. Badanie składu chemicznego kamienie moczowych może być pomocne w zapobieganiu wznowom. Przeszło 40% kamieni nerkowych składa się ze szczawianu wapnia i fosforanu wapnia, 35% ze szczawianu wapnia, 10% z fosforanu magnezowo-amonowe-go i węglanu apatytu, 10% z kwasu moczowego, a pozostałe 2% z cystyny i ksantyny. U podstawy patogenezy u większości chorych leżą, więc zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i przemiany kwasu szczawiowego. Hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem) uważana jest za najważniejszy czynnik litogenezy u człowieka. W zależności od patomechanizmu wyróżnia się hiperkalciurię: absorpcyjną, resorpcyjną oraz nerkową. Hiperkalciuria absorpcyjna - jest spowodowana wzmożoną absorpcją wapnia z przewodu pokarmowego. Przyczynami są -nadmierna podaż pokarmów bogatych w wapń, hiperwitaminoza D, hiperkalciuria absorpcyjna. Hiperkalciuria resorpcyjna - jest spowodowana nadmierną mobilizacją wapnia z kości. Przyczynami są: pierwotna nadczynność przytarczyc, nowotwory kości, hiperwitaminoza D, sarkoidoza, nadczynność tarczycy, kwasica cewkowa, Ch. Pageta, długotrwałe unieruchomienie, wrodzony defekt osteogenezy. Hiperkalciuria nerkowa -jest spowodowana defektem resorpcji zwrotnej wapnia w cewkach nerkowych. Przyczynami są: kwasica nerkowa, zespół Fanconiego, zubożenie ustroju w fosfor, pierwotny hiperaldosteronizm, leki moczopędne. Objawy kamicy: kamica nerkowo-moczowodowa - w ostrym ataku bólowym nerki chory jest blady, niespokojny, pokryty zimnym potem. W ponad połowie przypadków ciśnienie tętnicze krwi jest podwyższone. Występują nudności, wymioty, porażenie perystaltyki jelit. Ból, o różnym nasileniu i lokalizacji, jest głównym objawem K.M. Za bóle nerkowe w czasie ataku odpowiedzialne jest miejscowe niedokrwienie ściany moczowodu oraz zwyżka ciśnienia w układzie kielichowo miedniczkowym. Poza bólem główne objawy to krwiomocz oraz zaburzenia w oddawaniu moczu, czasami bezmocz. Rozpoznanie opiera się na wywiadach i badaniu przedmiotowym, ultrasonografii, rtg J. brzusznej, urografii, tomografii komputerowej. Kamica pęcherza moczowego - głównymi objawami są: ból, krwiomocz i zaburzenia mikcji. Ból - występuje nad spojeniem łonowym, w okolicy krocza i moszny ustępuje w pozycji leżącej. Krwiomocz-występuje głównie po wysiłku fizycznym, często pod koniec mikcji, zaburzenia mikcji - częstomocz, czasami nietrzymanie moczu. Kamienie umiejscawiać się mogą również w sterczu i w cewce moczowej. Leczenie kamicy układu moczowego: kamienie moczowe o średnicy poniżej 5 mm wydalają się przeważnie samoistnie w ciągu 4-8 miesięcy. Samowydalenie kamieni >10mm jest mało prawdopodobne i pacjenci kwalifikują się do interwencji urologicznej. Leczenie farmakologiczne: alkalizacja moczu może spowodować rozpuszczenie kamieni moczanowych lub cystynowych. Szeroko stosowane jest picie wód mineralnych, które wywołują diurezę typu wodnego, zmieniają pH moczu, zwiększają ukrwienie miąższu nerkowego i zmniejszają stan zapalny. Wzmożona diureza zwiększa ciśnienie w drogach moczowych i wzmaga peystaltykę moczowodu ułatwiając odejście kamienia. W Polsce są 4 uznane uzdrowiska o profilu urologicznym. Są to: Krynica-Zdrój (wody: Jan, Józef i Mieczysław), Szczawno-Zdrój (wody: Mieszko, Dąbrówka, Marta), Cieplice Śląskie (woda Marysieńka) i Żegiestów-Zdrój (woda Anna). W leczeniu i zapobieganiu nawrotom kamicy moczanowej duże znaczenie prócz alkalizacji moczu i nawodnienia ma stosowanie diety ubogopurynowej - eliminowanie potraw mięsnych, unikanie czekolady, roślin strączkowych, mocnej kawy, herbaty. Leczenie chirurgiczne: klasyczne zabiegi chirurgiczne polegające na operacyjnym usunięciu złogu z nerki, moczowodu czy pęcherza moczowego są wykonywane coraz rzadziej, zostały wyparte przez metody endourologiczne. Polegają one na usuwaniu lub rozkruszaniu złogów przez przetoki moczowe lub przezcewkowo za pomocą specjalnego oprzyrządowania. Metody te obejmują: PCNL (ang. PerCutaneus NephroLithotrypsy - nefrolitotrypsja przez skóma) - przezskórne leczenie kamicy nerkowej i moczowodowej, URS (ureterorenoskopia) przez cewkowe usuwanie złogów z moczowodu. Litotrypsja może być dokonywana przez emisję energii elektrohydraulicznej, ultradźwiękami lub laserem. Kamienie z dolnego odcinka moczowodu usuwane są za pomocą specjalnych pętli lub koszyczka. W leczeniu kamicy nerkowej z wyboru jest metoda ESWL (ang. extracorporeal shock wave lithotripsy - litotrypsja przy użyciu fali wstrząsowej generowanej pozaustrojowo). Fala uderzeniowa (elektrohydrauliczna, elektromagnetyczna lub piezoelektryczna) generowana z zewnątrz rozbija złogi na mniejsze, które wydalane są samoistnie przez chorego.


Zobacz również, zioła KAMICA MOCZOWA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.