KALIKREINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


KALIKREINA

zaliczana jest do enzymów proteolitycznych wpływających na powstawanie reniny i proreniny. Czynnikami aktywującymi K. są: oziębienie i zmniejszenie pH. K. wykorzystywana jest do określenia aktywności reniny w osoczu, stanowiącej wskaźnik aktywności układu renina-angiotensyna. K. wytwarzana jest też przez nowotwór nabłonkowy wywodzący się z komórek APUD zwany rakowiakiem.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.