JONOWE WYMIENNIKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JONOWE WYMIENNIKI

żywice jonowo wymienne, które wymieniają własne grupy zjonizowane na jony o tym samym znaku zawarte w roztworach elektrolitów. Sztuczne żywice jonowo wymienne znajdują zastosowanie przy odsalaniu wody, zmiękczania wody, do chromatografii, a także w leczeniu obrzęków, nadkwaśności, hipercho-lesterolemii, w śpiączce wątrobowej (obniżają poziom amoniaku w surowicy).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.