JELITO GRUBE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JELITO GRUBE

ostatni odcinek przewodu pokarmowego, rozciąga się ono od ujścia jelita cienkiego aż do odbytu. Długość J. grubego to około 1,5 m, w jelicie grubym zostaje zakończony proces trawienia. Resztki pokarmów, które nie uległy wchłonięciu w J. cienkim, ulegają gniciu, wchłaniana jest woda, treść jelitowa ulega zagęszczeniu i przemieniona w kał. Gruczoły jelitowe wydzielają obficie śluz, który miesza się z kałem i utrzymuje ściany jelita w stanie śliskim. J. grube dzieli się na: jelito ślepe zakończone wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę wraz z kanałem odbytu. Jelito ślepe - inaczej kątnica ma długość około 8 cm i położona jest w prawym dole biodrowym. Ma wiele cech wspólnych dla okrężnicy (taśmy, wypuklenia), z dolnego obwodu odchodzi ślepo kończący się wyrostek robaczkowy. Położenie jego może być bardzo zmienne, w prawidłowych warunkach jest całkowicie pokryty otrzewną. W błonie śluzowej wyrostka rozsiane są liczne grudki chłonne - zalicza się wyrostek do narządów limfatycznych i określa czasami jako migdałek jelitowy. Rola wyrostka robaczkowego w organizmie nie jest wyjaśniona, jego usunięcie jest bez znaczenia. Okrężnica to następująca po jelicie ślepym, najdłuższa część jelita grubego (często z nim utożsamiana). Rozpoczyna się przy zastawce krętniczo kątniczej, a kończy przejściem w odbytnicę. Okrężnica na kształt ram, obejmuje pętle jelita cienkiego odróżniając się zewnętrznie od niego trzema elementami morfologicznymi: taśmami, wypukleniami oraz przyczepkami sieciowymi. Wyróżnia się: okrężnicę wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą. Okrężnica wstępująca (wstępnica) przyrasta do tylnej ściany jamy brzusznej przy wątrobie zagina się pod kątem prostym i przechodzi w poprzecznicę. Okrężnica poprzeczna jest ruchoma, położona wewnątrz otrzewnowo. Krezka okrężnicy poprzecznej oddziela górną część jamy otrzewnej (brzuch gruczołowy) od dolnej części (brzuch jelitowy). Od zgięcia śledzionowego (zgięcie lewe okrężnicy) odcinek biegnący do dołu nosi nazwę okrężnicy zstępującej. Okrężnica zstępująca leży częściowo poza otrzewnowo i znajduje się głównie w lewej okolicy lędźwiowej, nad mięśniem lędźwiowym tworzy fałd na kształt litery S stąd nazwa tego odcinka - okrężnica esowata (esica). Końcowy odcinek okrężnicy esowatej położony jest w miednicy mniejszej, tu okrężnica przechodzi w odbytnicę. Choroby jelit obejmują wiele jednostek chorobowych zarówno o charakterze nagłym, bezpośrednio zagrażającym życiu, jak i przebiegających przewlekle, przez wiele lat. Leczeniem Ch. jelit zajmują się lekarze Ch. wewnętrznych, specjaliści gastroenterologii oraz chirurdzy ogólni i chirurdzy onkolodzy. Nagłe Ch. jelit wymagające doraźnie leczenia operacyjnego to: niedrożność jelit, ostre niedokrwienie jelit, ostre krwawienie, przedziurawienie ściany jelita, ostre zapalenie (np. wyrostka robaczkowego), atrezja odbytu. Kompleksowego leczenia wymagają, bardzo częste w tej części przewodu pokarmowego, nowotwoy jelita cienkiego i grubego, łagodne i złośliwe, nieswoiste stany zapalne. Wyodrębniły się osobne dziedziny nauki zajmujące się chorobami poszczególnych odcinków jelit np. proktologia, która zajmuje się diagnostyką i terapią chorób odbytnicy i odbytu.
Zobacz również, zioła JELITO GRUBE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.