JELITO CIENKIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JELITO CIENKIE

najdłuższa część przewodu pokarmowego ciągnąca się od żołądka do jelita grubego, składa się z dwunastnicy, jelita czczego i krętego. Długość J. cienkiego to około 4-5 m i składają się na to 3 części: dwunastnica, jelito czcze i jelito kręte. Dwunastnica o kształcie podkowy ma długość 25-30 cm, uchodzi do niej wydzielina wątroby i trzustki. Przewód żółciowy wspólny i przewód trzustkowy uchodzą na brodawce większej dwunastnicy (zakończenie fałdu błony śluzowej), na brodawce mniejszej dwunastnicy uchodzi przewód trzustkowy dodatkowy. Jelito czcze rozpoczyna się przy zgięciu dwunastniczo czczym i stanowi 2/s jelita ruchomego, Ys to jelito kręte. Jelito czcze i kręte leżą wewnątrz otrzewnowo i mają krezkę. Powierzchnię wchłaniającą jelita cienkiego powiększają fałdy okrężne i kosmki (małe narządy wchłaniające) wysłane nabłonkiem wałeczkowatym, zawierają-
cym również komórki kubkowe. Naczynia krwionośne kosmka pobierają produkty trawienia białek i węglowodanów, które drogą żyły wrotnej kierowane są do wątroby, a naczynia chłonne kosmka pobierają tłuszcze. Jelito cienki wyścielone jest enterocytami - komórkami budującymi nabłonek błony śluzowej jelita razem z komórkami kubkowymi oraz komórkami endokrynowymi. Błona mięśniowa jelita cienkiego wykonuje ruchy robaczkowe, wahadłowe i odcinkowe.

Zobacz również, zioła JELITO CIENKIE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.