JASKRA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JASKRA

(glaucoma); choroba oczu o różnej etiologii i obrazie klinicznym, której wspólną cechą jest podwyższone ciśnienie wewnątrz gałkowe. Jest jednak rodzaj jaskry, w której ciśnienie wewnątrz gałkowe jest w granicach wartości prawidłowych - jest to tzw. jaskra z prawidłowym ciśnieniem. Prawidłowe ciśnienie wewnątrz gałkowe wynosi od 10-21 mmHg, średnie 16mmHg, górną granicą normy jest ciśnienie 21 mmHg, wartości wyższe budzą podejrzenia. U niektórych chorych zmiany jaskrowe pojawiają się jednak też przy niższym ciśnieniu niż 21 mmHg. W diagnostyce jaskry i późniejszym jej leczeniu ważną rolę odgrywają badania okulistyczne: ocena ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego, gonioskopia (ocena kąta tęczówkowo-rogówkowego), badanie dna oka i pola widzenia. W zależności od obecności lub braku czynników powodujących podwyższenie ciśnienia wewnątrz gałkowego, jaskrę można podzielić na: jaskrę otwartego kąta, jaskrę pierwotną i wtórną. W zależności od wieku chorego - na wrodzoną, dziecięcą, młodzieńczą i dorosłych. Jaskra wrodzona (wodoocze, wołoocze) jest rzadkim stanem wiązany w wrodzoną wadą budowy oka prowadzącą do ograniczenia wypływu cieczy wodnistej i tym samym wysokiego ciśnienia śródgałkowego. Choroba jest zwykle obustronna. Całka oczna znacznie się powiększa, rogówka staje się cienka, źrenica staje się duża i nieruchoma. Postęp choroby powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego i ślepotę. Tylko wczesne leczenie chirurgiczne daje możliwość uratowania oka. W innych przypadkach leczenie zachowawcze polega na stosowaniu leków poprawiających odpływ cieczy wodnistej i zmniejszających jej produkcję, także na podawaniu leków moczopędnych. W razie napadu jaskry (silne bóle oka, twarda gałka oczna, zniesienie odruchu źrenicznego na światło, obrzęk spojówki), podaje się para sympatykomimetyki, inhibitory anhydrazy węglanowej, alkohol, mannitol. Przy braku poprawy, konieczne jest leczenie operacyjne.Zobacz również, zioła JASKRA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.