JAMISTOŚĆ MÓZGU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JAMISTOŚĆ MÓZGU

uszkodzenie mózgu występujące u płodu lub noworodka będące najczęściej anomalią rozwojową, polegającą na tworzeniu się jam lub torbielek, które łączą się z komorami mózgu. Następstwem zmian jest narastające wodogłowie. W niewielkim odsetku przypadków przyczyną są stany zapalne lub krwawienia wewnątrz komorowe. Rokowanie zależy od rozległości zmian.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.