JAMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JAMA

pusta przestrzeń, powstająca często w wyniku niekorzystnego przebiegu choroby, doprowadzającej do uszkodzenia spoistej dotychczas tkanki (np. płuc, wątroby). W płucach obserwowana w procesach nowotworowych, gruźlicy, zawale płuca; w wątrobie może być następstwem stanów zapalnych i zakażeń bąblowcem. Jama Douglasa - zagłębienie odbytniczo-maciczne; najniżej położony punkt przyczepu otrzewnej. W badaniu palcem przez odbytnicę u mężczyzn stwierdza się zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe (wymacać można tylną ścianę pęcherza moczowego i gruczoł krokowy) u kobiet zagłębienie odbytniczo-maciczne. W jamie Douglasa wymacać można zbierając,' się płyn ropny lub krew, co ma duże znaczenie w diagnostyce zapalenia otrzewnej, pękniętej ciąż)' pozamacicznej. Jama gruźlicza - jest następstwem niekorzystnego przebiegu gruźlicy, przechodzącej w stan przewlekły, z okresami zaostrzeń i remisji w czasie, w którym występuje charakterystyczne włóknienie. W obszarze nacieków gruźliczych dochodzi do rozpadu z tworzeniem się jam gruźliczych. J. G. mają grube, gładkie ściany, otoczone są obszarami zwłóknieli. Niekiedy w przetrwałych, w nabłonkowanych jamach gruźliczych, rozwija się grzybnia kropidlakowa.
Zobacz również, zioła JAMA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.