JAMA USTNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JAMA USTNA

wstępny odcinek przewodu pokarmowego; odbywa się w niej mechaniczne rozdrabnianie pokarmu dzięki zębom i językowi, chemiczna przemiana dzięki działaniu śliny oraz kształtowanie pokarmu w kęs. J. ustna jest drogą powietrza oddechowego, wytwarzają się w niej głoski mowy. Anatomicznie jest to przestrzeń zawarta między szparą ust a cieśnią gardzieli. Gra-nice J. ustnej stanowią: od przodu wargi - górna i dolna, z góry podniebienie, z boków policzki, z dołu język i okolica podjęzykowa, która stanowi dno jamy ustnej. Obustronnie na wysokości pierwszych górnych zębów trzonowych znajduje się ujście przewodów ślinianek przyusznych. Fizjologicznie śluzówka J. ustnej rogowacieje na grzbietowej powierzchni języka, podniebieniu twardym, twarzowej powierzchni warg.
Zobacz również, zioła JAMA USTNA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.