JĄKANIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JĄKANIE

zaburzenia płynnej mowy, częściej u chłopców, zwykle przed 8r.ż. W stresie, po ciężkiej chorobie, w obcym środowisku jąkanie
pogarsza się. Leczenie jest trudne, winno być prowadzone kompleksowo przez foniatrę, logopedę, neurologa lub psychologa. Jąkanie nie leczone pogłębia się.
Jąkanie przejawia się zaburzeniami komunikacji słownej i trudnością w zachowaniu płynności mowy, na skutek nadmiernych skurczów mięśni oddechowych i artykulacyjnych. Wadzie tej towarzyszą: napięcie mięśniowe, zaburzone oddychanie, tiki, powtarzanie głosek, sylab i słów. Początkowo jąkanie ma postać łagodną, dlatego osoba jąkająca się, nie zawsze ma świadomość istnienia wady. Na skutek niekorzystnych warunków otoczenia (np. rówieśnicy), jąkanie utrwala się, stając się poważnym problemem, a konieczność poro-zumiewania doprowadza do frustracji i lęku. Czynniki te wpływają w efekcie na utratę pewności siebie i wiary we własne możliwości. Jąkanie występuje u ok. 1% osób dorosłych i u 4% dzieci. Wśród sławnych ludzi wadę tą posiadali np.: Wergiliusz, Karol Darwin, Mari-lyn Monroe, Winston Churchill.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.