JADŻURWEDA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JADŻURWEDA

(w sanskrycie: jadżurweda mądrość formuł ofiarnych) hinduska księga poświęcona medycynie z okresu bramińskiego (od Vll-Vlw. p.n.e. do Vllw. n.e.) Wg tej księgi przyczyny chorób mogły być naturalne - wówczas leczenie oparte było na doświadczeniu, stosowano szereg ogólnie znanych zabiegów. W leczeniu stosowano także metody nadprzyrodzone jak: modlitwy, zaklęcia, zwracano się
o pomoc do bogów. Jadżurweda dzieliła się na 8 części: wielką chirurgię, małą chirurgię, leczenie chorób ciała, demonologię (choroby wywołane przez demony), medycynę dziecięcą, toksykologię, naukę o eliksirach oraz naukę o afrodyzjakach.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.