JĄDRA PODSTAWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JĄDRA PODSTAWY

zwoje podstawy; grupa skupisk istoty szarej mózgu, wchodzą one w skład układu pozapiramidowego zarówno anatomicznie jak i funkcjonalnie. Zaliczamy do nich jądro soczewkowate, ogoniaste, czerwienne, nisko wzgórzowe, istotę czarną i jądra tworu siatkowego pnia mózgu. Funkcja jąder podstawy polega na kontroli głównych czynności ruchowych automatycznych (tzn. odbywających się bez naszego udziału) i półautoma-tycznych (np. chodu). Jednostką chorobową wywołaną uszkodzeniem zwojów podstawy jest choroba Parkinsona.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.