JACKSONA ZESPÓŁ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


JACKSONA ZESPÓŁ

zespół objawów neurologicznych: połowiczy niedowład i zanik mięśni języka (N. XII) jednoimienny do ogniska udarowego mózgu oraz przeciwstronne porażenie połowicze z zaburzeniami czucia dotyku. Zespół ten należy do tzw. pniowych zespołów naprzemiennych (przy udarze mózgu), polegających na porażeniu jednego lub więcej nerwów czaszkowych po stronie ogniska pniowego i porażeniu połowiczym przeciwstronnym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.