IZOTOPY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IZOTOPY

alternatywne formy tego samego pierwiastka chemicznego, którego jądro różni się liczbą neutronów a zawiera te samą liczbę protonów i elektronów. Większość izotopów to izotopy trwałe, nie ulegające rozpadowi. Izotopy nietrwałe - promieniotwórcze (radioizotopy), podczas rozpadu emitują promieniowanie - a, p lub y. Izotopy promieniotwórcze stosowane są w medycynie w diagnostyce (np. scynty-grafia, renografia) w leczeniu nowotworów (jod radioaktywny w leczeniu raka tarczycy) i przerzutów nowotworowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.