IZOOSMOTYCZNE ROZTWORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IZOOSMOTYCZNE ROZTWORY

roztwory izotoniczne; roztwory mające identyczne stężenie rozpuszczalnika i cząsteczek rozpuszczonych, a więc takie samo ciśnienie osmotyczne jak roztwory, z którymi są porównywane.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.