IZBA WYTRZE¬WIEŃ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IZBA WYTRZE¬WIEŃ

miejsce izolacji i udzielania pomocy osobom pijanym, zachowuj±cym się agresywnie, naruszaj±cym porz±dek publiczny. Koszty pobytu w Izbie ponosi zatrzymany, za¶ o fakcie pobytu powiadamiany jest zakład pracy lub szkoła.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własno¶ci± firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialno¶ci za informacje na niej podane.