IZBA WYTRZEŹWIEŃ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IZBA WYTRZEŹWIEŃ

miejsce izolacji i udzielania pomocy osobom pijanym, zachowującym się agresywnie, naruszającym porządek publiczny. Koszty pobytu w Izbie ponosi zatrzymany, zaś o fakcie pobytu powiadamiany jest zakład pracy lub szkoła.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.