IPERYT AZOTOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IPERYT AZOTOWY

lek antymitotyczny i cytostatyczny; stosowany, pod ścisłą kontrolą lekarza, w niektórych chorobach nowotworowych, białaczkach, ziarnicy złośliwej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.