INŻYNIERIA GENETYCZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INŻYNIERIA GENETYCZNA

tzw. technologia genowa; wiedza zajmująca się m.in. przenoszeniem genów do obcego organizmu, celem spowodowania ekspresji genu dawcy. Jako przykład może służyć przeniesienie odpowiedniej informacji genetycznej dla ludzkiego hormonu, interferonu, czynnika VIII, zawartej w wydzielonym fragmencie DNA do komórek docelowych, (np. Escherichia Coli) tak, by wykorzystać je do produkcji potrzebnego preparatu. Technologie genowe, potocznie określane manipulacjami genowymi, znajdują również coraz szersze zastosowanie w diagnostyce prenatalnej chorób o podłożu molekularnym, przy wytwarzaniu szczepionek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.