INWALIDZTWO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INWALIDZTWO

trwały stan całkowitego lub częściowego upośledzenia fizycznego, często określany w procentach stopnia niezdolności do pracy. Przyczyną może być wypadek w pracy lub choroba, pozostająca w związku z zatrudnieniem lub samoistna, która doprowadziła do trwałego pogorszenia stanu zdrowia. Oceną stopnia inwalidztwa zajmują się lekarze orzecznicy oddziałów ZUS lub KRUS, którzy określają również rodzaj świadczeń przynależnych inwalidzie


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.