INWALIDZKA GRUPA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INWALIDZKA GRUPA

określenie stopnia niezdolności do wykonywania zatrudnienia. W zależności od stopnia inwalidztwa orzekana jest grupa I, II lub III. Z grupą I, osoby są niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy w normalnych warunkach, wymagają pomocy innej osoby, odpowiednio z grupą II i III ograniczenia obejmują częściową niezdolność do pracy ze zmniejszeniem jej wymiaru, zmianę stanowiska pracy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.