INTUBACJA DOTCHAWICZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTUBACJA DOTCHAWICZA

INTUBACJA DOTCHAWICZA-wprowadzenie rurki dotchawiczej - najczęściej pod kontrolą laryngoskopu przez usta lub nos wprost do tchawicy, w celu udrożnienia dróg oddechowych i prowadzenia oddechu zastępczego. Rurkę intubacyjną można połączyć z aparatem AMBU lub respiratorem, pozwalającym na prowadzenie oddechu kontrolowanego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.