INTEROCEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTEROCEPTORY

receptory reagujące na zmiany w środowisku wewnętrznym ustroju. Obecne w skórze, mięśniach, ścięgnach, stawach, mechanoreceptory reagują na ucisk, rozciąganie w ścianach naczyń krwionośnych (baroreceptory) reagują na zmiany ciśnienia krwi; w ścianach narządów wewnętrznych (dilatoreceptory) reagują na rozciąganie narządów (np. obecność moczu w pęcherzu moczowym itd.)
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.