INTERLEUKINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTERLEUKINY

substancje białkowe, stanowiące jedną z podgrup cytokin, wytwarzanych przez limfocyty T, monocyty, makrofagi, komórki tuczne. Odgrywają istotną rolę w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej bezpośredniej jak i późnej. Pełnią ważną funkcję regulacyjną w układzie immunologicznym, szczególnie przez wpływ na limfocyty T. Część interleukin (11-1, II-6, II-8) wykazuje działanie miejscowe prozapalne, przyciągając limfocyty, makrafagi do miejsca zapalenia, (swoistej odpowiedzi im-munologicznej), co objawia się gorączką. Interleukiny IFN-y, 11-10 działają cytotoksycznie. Do tej pory określono 18 interleukin. Funkcjonują one wspólnie, wspomagając swoje działanie w określonej reakcji immunologicznej, mogą także działać przeciwstawnie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.