INTERFERONY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTERFERONY

IFN; białka wytwarzane wewnątrz komórki odgrywające ważną rolę w odporności przeciwwirusowej, ponieważ hamują replikację wirusów w komórkach. Wyróżnia się trzy klasy interferonu ludzkiego: INF-a uwalniany z leukocytów, INF-B, produkowany przez fibroblasty oraz INF-y wytwarzany przez limfocyty T. Obecnie jednak interterony produkowane są z zastosowaniem metod inżynierii genetycznej. W zależności od ilości interferonu w przebiegu reakcji immunologicznej wzmacniają one lub osłabiają reakcje komórkowe i humoralne. Interferony stosowane są w terapii chorób o podłożu wirusowym (WZW typu B i C) i w niektórych nowotworach (mięsak Kaposiego, białaczki). Podawanie I. obarczone jest dużą toksycznością
Zobacz również, zioła INTERFERONY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.