INTERAKCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTERAKCJA

w odniesieniu do działania leków, oznacza zmieniony efekt działania leków w przypadku ich łącznego podawania lub dawkowania po pewnym odstępie czasu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.