INTENSYWNA TERAPIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTENSYWNA TERAPIA

stosowanie intensywnych, agresywnych metod leczenia w celu wyprowadzenia chorego ze stanu bezpośredniego zagrożenia życia np. po rozległych urazach, we wstrząsie, po zawale serca, ciężkich operacjach, zatruciach itd. Specjalna aparatura monitorująca i lecznicza służy zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych tj: oddychania, krążenia, równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej, prawidłowej temperatury ciała i przemiany materii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.