INTELIGENCJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INTELIGENCJA

(tac. intelligentia - zdolność pojmowania, bystrość). Najbardziej ogólna definicja to określenie inteligencji jako aktywne przetwarzanie informacji w celu lepszego przystosowania się do zmiennego środowiska naturalnego. Dla większości psychologów, inteligencja jest właściwością indywidualną, wyróżniającą człowieka spośród innych jednostek ludzkich. Inteligencję dzieli się na różne typy: inteligencja kognitywna (albo abstrakcyjna) - obejmująca np. zdolność kojarzenia faktów; inteligencja werbalna - zdolność formułowania wypowiedzi, szybkiego znajdowania słów np. poeci; inteligencja emocjonalna - umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i wpływania na emocje innych; inteligencja twórcza - zdolność do tworzenia nowych pojęć; inteligencja społeczna - zdolność przy-stosowania się i wpływania na środowisko społeczne człowieka. Do pomiaru inteligencji stosowany jest szereg testów psychologicznych, a w populacji daje się ogólnie zauważyć wzrost średniej inteligencji ludzi.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.