INSULINOPODOBNE CZYNNIKI WZROSTU

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INSULINOPODOBNE CZYNNIKI WZROSTU

polipeptydy syntetyzowane przez wile komórek pochodzenia mezenchymalnego, w tym przez hepatocyty i osteoblasty. Obecne w surowicy IGF - I i II są syntetyzowane głównie w wątrobie. Osteoblasty syntetyzują i uwalniają do przestrzeni pozakomórkowej IGF-I i IGF-II, gdzie magazynowane są w macierzy organicznej. Macierz kostna jest największym rezerwuarem IGF-II. Wytwarzanie i uwalnianie IGF z kości jest uwarunkowane przez hormony tarczycy i hormon wzrostu. Z biologicznego punktu widzenia najistotniejszym działaniem wwieranym przez IGF na kość jest ich silny wpływ na chrząstki wzrostowe, pobudzanie chondroblastów i osteoblastów, a przez to stymulacja rozwoju układu szkieletowego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.