INSULINOOPORNOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INSULINOOPORNOŚĆ

INSULINOOPORNOŚĆ-zjawiskozmniejszenia
skuteczności działania insuliny w mechanizmie wychwytu glukozy przez mięśnie szkieletowe i zmniejszenie gromadzenia glukozy w wątrobie. Insulinooporność definiuje się jako zapotrzebowanie dobowe na insulinę potrzebne do kompensacji metabolicznej przekraczające 100j. U większości chorych z tym zaburzeniem nie dochodzi do rozwoju cukrzyc.'. Mechanizmem regulującym jest wzrost wydzielania insuliny. Oporność na insulinę z powodu powstania przeciwciał przeciw insulinie występuje rzadko, czasem zależy od takich czynników jak defekty receptora dla insuliny w cukrzycy typu II i otyłości. Insulinoporność może być również wynikiem działania hormonów antagonistycznych do insuliny np. w przypadkach urazu mnogiego, oparzeniach, nadczynności tarczycy, akromegalii, chorobie Cushinga, ciężkich, przewlekłych chorobach wątroby.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.