INSULINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INSULINA

hormon wydzielany przez wyspy trzustkowe; wyizolowana w 1921 r. przez Bantinga i Besta jako czynnik wykazujący silne działanie hipoglikemiczne. Jest to pierwsze białko, dla którego wykazano działanie hormonalne, uzyskana w postaci krystalicznej posiada określoną sekwencję aminokwasów. Insulina świńska różni się od ludzkiej jednym aminokwasem, nie ma to wpływu na jej aktywność biologiczną. Była ona szeroko stosowana do chwili wyprodukowania insuliny technologią rekombinacji DNA. Ludzki gen insulinowy zlokalizowano na krótkim ramieniu chromosomu 11. Ludzka trzustka wydziela około 40-50j. insuliny na dobę. Uwalnianie insuliny warunkowane jest poziomem glukozy w surowicy krwi. Maksymalne wydzielanie następuje przy glikemii rzędu 300-500 mg/dl (16,7-27,8 mmol/l). Wiele hormonów wpływa na wydzielanie insuliny: adrenalina - hamuje wydzielanie; hormon wzrostu, kortyzol, estrogeny - wzmagają wydzielanie insuliny. Głównym objawem cukrzycy (niedoboru insuliny) jest hiperglikemia - najczęściej wywoływana zaburzeniem napływu glukozy do komórek, upośledzeniem jej zużycia przez tkanki, wzmożonym wytwarzaniem glukozy w wątrobie. W przebiegu cukrzycy dochodzi do wielomoczu (poliurii), wzmożonego pragnienia (polidypsji) oraz utraty masy ciała. W przypadku niedoboru insuliny obniża się synteza białek z powodu zmniejszonego napływu aminokwasów do komórek - chorzy wykazują, zatem ujemny bilans białkowy. Dochodzi też do zahamowania lipogenezy w wyniku zaniku działania antylipolitycznego insuliny. Następuje wzrost stężenia kwasów tłuszczowych. Insulina wpływa na zawartość wolnej glukozy w komórkach wątrobowych, zwiększazawartość aminokwasów, potasu, wapnia, nieorganicznych fosforanów w komórkach mięśniowych. Insulina ma wpływ na zużycie glukozy zawartej w pokarmach przez poszczególne komórki. Połowa spożywanych pokarmów jest przekształcana w energię dzięki insulinie. Działanie insuliny zapoczątkowane jest wiązaniem się tego hormonu ze swoistymi receptorami na powierzchni większości komórek ludzkich.
Zobacz również, zioła INSULINA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.