INSTYTUTY MEDYCZNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INSTYTUTY MEDYCZNE

placówki naukowo-badawcze i usługowe, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac naukowych i usługowo badawczych, dotyczących różnych dziedzin z zakresu ochrony zdrowia ludności oraz określonych typów schorzeń uważanych za choroby społeczne jak: Ch. serca i układu krążenia, epidemiologii i chemioterapii gruźlicy, chorób reumatycznych, chorób układu nerwowego i psychicznych. Instytut Leków koncentruje się nad wprowadzaniem nowych leków do użytku i ocenia ich przydatność terapeutyczną. Instytut Matki i Dziecka zajmuje się w swej działalności wszystkimi aspektami dotyczącymi ochrony zdrowia dzieci, kobiet, macierzyństwa i rodziny. Instytut Medycyny Pracy w szczególności zajmuje się związkami między zdrowiem człowieka, a warunkami jego pracy. Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej koncentruje się głównie nad ochroną zdrowia ludzi morza.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.