INSTYNKT

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INSTYNKT

wrodzony, genetycznie uwarunkowany wzorzec zachowań, niezależny od wcześniejszych doświadczeń osobniczych. Do podstawowych instynktów zalicza się instynkt samozachowawczy tj. unikanie sytuacji, bodźców bezpośrednio zagrażających życiu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.