INR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INR

(ang. international normalised ratio); międzynarodowy, znormalizowany wskaźnik, który służy do monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego. INR w profilaktyce zakrzepicy żył głębokich należy utrzymywać w granicach 1,5-2,0, w chorobie zakrzepowo-zatorowej w granicach 2.0-3.0, po wszczepieniu sztucznych zastawek serca 3.0-4,5.
Zobacz również, zioła INR:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.