INOTROPOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INOTROPOWY

działający na siłę skurczu mięśnia sercowego; wpływ inotropowy ujemny tj. upośledzający kurczliwość, wywierają: leki B-adrenolityczne, barbiturany, morfina. Inotropowo dodatnio działają: leki sympatykomimetyczne: naparstnica, glukagon, insulina, hormony tarczycy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.