INKUBACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INKUBACJA

wylęganie; okres pomiędzy wtargnięciem zarazka do ustroju, a ujawnieniem się objawów choroby. Długość okresu W. zależy od rodzaju choroby (gatunku zarazka) oraz stanu fizjologicznego (odporności) organizmu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.