INHIBITORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INHIBITORY

związki chemiczne hamujące przebieg procesów metabolicznych. Poprzez działanie na enzymy lub inne białka aktywne biologicznie dochodzi do zahamowania naturalnej fizjologii komórki i całego organizmu. Wybiórcze zahamowanie aktywności pewnych enzymów znajduje szerokie zastosowanie w farmakoterapii i szeregu schorzeń np. zahamowanie aktywności B-laktamaz zwiększa skuteczność działania niektórych antybiotyków; inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACEI - ang. angio-tensin-converting enzyme inhibitor) stosowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego; inhibitor fos-fodiesterazy typu 5 jest lekiem z wyboru w zaburzeniach wzwodu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.