INHALATOR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INHALATOR

aparat służący do aerozoloterapii, pozwalający na transportowanie leków metodą wziewną do dolnych dróg oddechowych. Najczęściej stosowane są metody rozpraszania leków do inhalacji za pomocą sprężonego powietrza, energii ultradźwiękowej i działania siły odśrodkowej. Najstarsza i najbardziej przydatna jest pierwsza metoda - pneumatyczna. Jako gazy służące do rozpraszania leków używane są tlen, powietrze, para wodna. Inhalator MDI - inhalator indywidualny, podaje stałą dawkę leku rozproszonego w chlorofluorokarbonie. Po uruchomieniu dozownika gaz wyparowuje i pozostawia lek w postaci mikrocząsteczek osadzających się w dolnych drogach oddechowych. Inhalator proszkowy DPI - inhalator indywidualny- dozowanie leku polega na wykorzystaniu strumienia powietrza, które przepływając przez inhalator (turbuhaler), powoduje rozbicie cząsteczek przedostających się do oskrzeli, dzięki wykonaniu szybkiego wdechu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.