INFUZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INFUZJA

wlew płynów dożylnie, dotętniczo, rzadziej doodbytniczo lub śródkostnie, którego celem jest szybkie uzupełnienie objętości łożyska naczyniowego i niedoborów określonych substancji np. elektrolitów, białek itp.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.