INFANTYLIZM

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


INFANTYLIZM

1) psychiczny: sytuacja, gdy osoba dorosła pozostaje nadal przy dziecięcym sposobie myślenia i zachowania się. Może pojawiać się chwilowo lub stanowić trwałą cechę osobowości. 2) fizyczny: stan, gdy rozwój narządu, układu czy całego organizmu jest niezgodny z wiekiem biologicznym. Podłoże może być nieznane, infantylizm idiopatyczny lub zahamowanie rozwoju następuje na skutek choroby podstawowej jak: przewlekłe choroby nerek, serca, płuc, wątroby, zaburzenia hormonalne, embriopatie. 3) płciowy: dysgenezje gonad i hipogonadyzm. Po osiągnięciu wieku pokwitania brak rozwoju drugo i trzeciorzędowych cech płciowych. Spowodowane jest to niedomogą wydzielniczą w zakresie wszystkich hormonów przysadki mózgowej lub wybiórczego braku wydzielania niektórych hormonów np. gonadotropin.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.