IMPLANTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMPLANTY

wszczepy; popularnie używane określenie różnego rodzaju wszczepów szeroko stosowanych w różnych dziedzinach medycyny. W zaburzeniach słuchu zakłada się tzw. implanty ślimakowe, w chirurgii stomatologicznej tytanowe implanty, celem umocowania protez zębowych. Wszelkiego typu materiały służące do zespolenia kości - płytki, gwoździe, śrubopłytki, płyty kątowe itp., w chirurgii ortopedycznej również noszą nazwę metalowych implantów kostnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.