IMMUNOTERAPIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOTERAPIA

odczulanie; metoda leczenia polegająca na pobudzaniu lub korygowaniu reakcji immunologicznych w organizmie chorego, które mogą być odpowiedzialne za złagodzenie objawów choroby lub objawów nie związanych bezpośrednio z chorobą. Immunoterapia swoista (odczulanie alergenami) polega na wykonywaniu serii podskórnych wstrzyknięć wyciągu alergenowego w celu zmniejszenia wrażliwości chorego na dany alergen i zmniejszenia tym samym objawów choroby. Leczenie to budzi wiele wątpliwości. Stosowane jest odczulanie pyłkami roślin, roztoczy, alergenami odzwierzęcymi, jadami błonkoskrzydłych (np. osy). Odczulanie może być skuteczne w alergicznym nieżycie nosa i spojówek przede wszystkim u ludzi młodych i dzieci. Głównym wskazaniem do odczulania jest alergia na pyłki roślin, za czym przemawia długi okres pylenia, duża ekspozycja na pyłek, wysoki stopień alergii. Skuteczność odczulania na roztocza kurzu domowego nie jest jednoznacznie określona. U wybranych chorych z alergią na sierść psa lub kota można zastosować odczulanie. Nie powinno jednak ono zastępować ograniczenia ekspozycji na alergeny i skojarzonego leczenia farmakologicznego. W celu uzyskania korzystnych wyników odczulania identyfikacja alergenów musi być pewna. Immunoterapia alergenami odzwierzęcymi może być rozważana w przypadku alergii zawodowej (weterynarze, farmerzy) lub silnie uczulonych dzieci. W przypadkach niedoborów odporności stosuje się immunoglobuliny (Ig) w formie podskórnej lub domięśniowej. W ciężkich niedoborach odporności, zwłaszcza u chorych z powikłaniami płucnymi, stosuje się immunoglobuliny we wlewach dożylnych. Dąży się do utrzymywania poziomu IgG zbliżonego do wartości prawidłowych.Przeciwwskazania do odczulania to poważne choroby narządowe, Ch. wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, ciężka dychawica oskrzelowa, brak współpracy z chorym. Odczulanie swoiste jadem owadów błonkoskrzydłych powinno być stosowane u wszystkich dorosłych z dodatnimi wynikami testów skórnych na te alergeny, u których wystąpiła reakcja uogólniona z objawami ze strony układu oddechowego lub krwionośnego, a także u osób szczególnie narażonych na możliwość użądlenia. Alergia wywołująca reakcję uogólnioną u dziecka zwykle nie musi być leczona, wypadki śmiertelne u dzieci występują rzadko. U chorych z nasilonymi reakcjami miejscowymi nie stosuje się odczulania ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej. Odczulanie nie powinno być stosowane u chorych leczonych lekami blokującymi receptory beta oraz w okresie ciąży. Metoda odczulania polega na stosowaniu małych dawek wyciągów alergenowych i zwiększaniu ich stopniowo aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej. Przy każdym wstrzyk-
nięciu preparatu odczulającego istnieje ryzyko wystąpienia uogólnionych reakcji alergicznych. Odczulanie powinno być kontynuowane 3-5 lat. Celem odczulania na leki jest wytworznie odpowiednio wysokiego miana przeciwciał blokujących. W praktyce stosuje się tą metodę w stosunku do penicylin, insuliny w cukrzycy, aspiryny w astmie aspirynowej, sulfosalazyny we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Różne ośrodki stosują swoiste metody odczulania. Po nieokreślonym bliżej czasie odczyny mogą być ponownie dodatnie, w przypadku jodowych środków cieniujących w sytuacji niezbędnego ponowienia badania należy stosować przed badaniem sterydy i fenazolinę. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji niepożądanych.Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.