IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


IMMUNOTERAPIA NOWOTWORÓW

terapia biologiczna pozwalająca na niszczenie komórek nowotworowych bez uszkodzenia innych komórek ustroju. Działanie odbywa się przez jeden lub kilka mechanizmów doprowadzając do odpowiedzi antynowotworowej gospodarza. Immunoterapia bierna komórkowa - komórki cy-totoksyczne aktywowane są limfokiną (komórki LAK),zastosowanie- w terapii raka nerki i czerniaku złośliwym. Immunoterapia bierna humoralna - wykorzystywane są przeciwciała przeciwno-wotworowe. Metoda ta znajduje zastosowanie w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej oraz chłoniakach. Aktywna immunoterapia swoista - we wstępnej fazie badań. Polega na indukcji swoistej odpowiedzi komórkowej w organizmie gospodarza. Wykorzystuje się do tego celu własne komórki nowotworowe i szczepionki oparte na antygenach nowotworowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.